Приватне акціонерне товариство "Комунікаційний Фондовий Центр"


logo
 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  24.04.2018р. Зміни до статуту


Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

1. Загальні відомості

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР», код за ЄДРПОУ 37006207, місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30, міжміський код, телефон та факс: (056)373-95-91, електронна поштова адреса: PAT_KFC@kfc.in.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.csk.kfc.in.ua; вид особливої інформації: відомості про зміни до статуту, пов’язані із зміною прав акціонерів.

2. Текст повідомлення

18.04.2018р. на річних загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Комунікаційний фондовий центр» прийнято рішення про викладення статуту у новій редакції. Зміни до статуту пов'язані, в тому числі, зі зміною прав акціонерів.

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

    Директор  ПАТ «Комунікаційний фондовий центр»                                         Середа В.Г.

                                                                                                                                      19.04.2018

ProEmitent.INFO