Приватне акціонерне товариство "Комунікаційний Фондовий Центр"


logo
 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  04.04.2014р. Зміна 10%


Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР», код за ЄДРПОУ 37006207; місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд.30; міжміський код, телефон та факс: (056)373-95-91; електронна поштова адреса: PAT_KFC@kfc.in.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: kfc.proemitent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

2. Текст повідомлення

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» (далі – Товариство) повідомляє, що 02.04.2014р. від депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України» був отриманий перелік акціонерів. Пакет власника акцій Товариства Товариство з обмеженою відповідальністю «Фондовий Актив» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд 30, код ЄДРПОУ 37213045) становив 5,4763% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних акцій, розмір частки ТОВ «Фондовий Актив» складає 570 817 282 (п’ятсот сімдесят мільйонів вісімсот сімнадцять тисяч двісті вісімдесят дві) штуки простих іменних акцій, що становить 11,4163% голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства Товариства з обмеженою відповідальністю «Ріал Істейт Інвестмент» (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 58-А, код ЄДРПОУ 33718012) становив 37,1901% голосуючих акцій Товариства. Зурахуванням відчужених акцій, розмір частки ТОВ «Ріал Істейт Інвестмент» складає 0% голосуючих акцій Товариства.

3. Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Директор ПАТ «КФЦ»                                                                                  Приц М.Є.

 

ProEmitent.INFO