Приватне акціонерне товариство "Комунікаційний Фондовий Центр"


logo
 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  23.12.2013р. зміна складу посадових осіб емітента


Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР», організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 37006207; місцезнаходження емітента: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд.30; міжміський код, телефон та факс емітента: (056)373-95-91; електронна поштова адреса: PAT_KFC@kfc.in.ua; веб-сайт емітента www.csk.kfc.in.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: kfc.proemitent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента

                                                                      2. Текст повідомлення

Відповідно до Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» (далі – Товариство) від 23.12.2013р. б/н прийнято наступні рішення: 1.У зв’язку із закінченням терміну повноважень Наглядової ради Товариства припинити з 23.12.2013р. повноваження членів Наглядової ради у попередньому складі: Член Наглядової ради – Філіпська Ірина Вікторівна. Перебувала на даній посаді 3 роки. Член Наглядової ради – Ващенко Нонна Григорівна. Перебувала на даній посаді 3 роки. Член Наглядової ради – Іванченко Раїса Миколаївна. Перебувала на даній посаді 3 роки. 2. Обрати строком на 3 роки Нагядову Раду Товариства в новому складі у кількості 3 осіб: Член Наглядової Ради – Капітонова Альона Олександрівна. Протягом своєї діяльності обіймала посади економіста відділу міжнародних розрахунків, відділу цінних паперів, економіста відділу з організації торгівлі на ринку цінних паперів. Член Наглядової Ради –Іванченко Раїса Миколаївна. Протягом своєї діяльності обіймала посади начальника відділу кадрів, керівника адміністративного відділу, заступника директора, директора. Член Наглядової ради – Кайстра Ірина Олександрівна. Протягом своєї діяльності обіймала посади  генерального директора, начальника відділу депозитарної діяльності, начальника відділу цінних паперів,  провідного фахівця відділу з організації торгівлі на ринку цінних паперів, начальника відділу з організації торгівлі на ринку цінних паперів. Усі зазначені вище особи не мають непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності, акціями  Товариства не володіють.

3. Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в повідомленні.

Директор ПАТ «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР»                              Приц М.Є.

                                                                                                                                         23.12.2013

ProEmitent.INFO