Приватне акціонерне товариство "Комунікаційний Фондовий Центр"


logo
 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  19.12.2013р. зміна 10%


Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР», організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 37006207; місцезнаходження емітента: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд.30; міжміський код, телефон та факс емітента: (056)373-95-91; електронна поштова адреса: PAT_KFC@kfc.in.ua; веб-сайт емітента www.csk.kfc.in.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: kfc.proemitent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

                                                                      2. Текст повідомлення

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» (далі – Товариство) повідомляє, що 18.12.2013р. від депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України» був отриманий перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства. Пакет власника акцій Товариства Приватного акціонерного товариства «Дом-Інвест» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код ЄДРПОУ 34497042) становив 94,3267% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням відчужених акцій, розмір частки ПрАТ «Дом-Інвест» складає 1 774 331 469 (один мільярд сімсот сімдесят чотири мільйони триста тридцять одна тисяча чотириста шістдесят дев’ять) штук простих іменних акцій, що складає 35,4867% голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства Публічного акціонерного товариства «Радон» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, буд. 40-Б, код ЄДРПОУ 36295724) становив 0% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних акцій, розмір частки ПАТ «Радон» складає 1 839 507 447 (один мільярд вісімсот тридцять дев’ять мільйонів п’ятсот сім тисяч чотириста сорок сім) штук простих іменних акцій, що складає 36,7902% голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства Товариства з обмеженою відповідальністю «Юніверсал Секьюрітіз» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код ЄДРПОУ 32987859) становив 0% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних акцій, розмір частки ТОВ «Юніверсал Секьюрітіз» складає 800 080 000 (вісімсот мільйонів вісімдесят тисяч) штук простих іменних акцій, що складає 16,0016% голосуючих акцій Товариства.

 

3. Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в повідомленні.

Директор ПАТ «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР»                              Приц М.Є.

                                                                                                                                         19.12.2013

ProEmitent.INFO