Приватне акціонерне товариство "Комунікаційний Фондовий Центр"


logo
 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  2013р. зміна 10% 14.11.2013


Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР», організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 37006207; місцезнаходження емітента: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд.30; міжміський код, телефон та факс емітента: (056)373-95-91; електронна поштова адреса: PAT_KFC@kfc.in.ua; веб-сайт емітента www.csk.kfc.in.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: kfc.proemitent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

                                                                      2. Текст повідомлення

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» (далі – Товариство) повідомляє, що 13.11.2013р. від депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України» був отриманий перелік акціонерів Товариства. Пакет власника акцій Товариства Приватного акціонерного товариства «Дом-Інвест» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код ЄДРПОУ 34497042) становив 94,3267% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням відчужених  акцій, розмір частки ПрАТ «Дом-Інвест» складає 1 774 331 469 (один мільярд сімсот сімдесят чотири мільйони триста тридцять одна тисяча чотириста шістдесят дев’ять) штук простих іменних акцій, що складає 35,4867% голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства Публічного акціонерного товариства «Радон» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, буд. 40Б, код ЄДРПОУ 36295724) становив 0 % голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних акцій, розмір частки ПАТ «Радон» складає  1 866 384 148 (один мільярд вісімсот шістдесят шість мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі сто сорок вісім) простих іменних акцій, що становить 37,3277% голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства Товариство з обмеженою відповідальністю «Юніверсал Секьюрітіз» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код ЄДРПОУ 32987859) становив 0 % голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних акцій, розмір частки ТОВ «Юніверсал Секьюрітіз» складає  800 080 000 (вісімсот мільйонів вісімдесят тисяч) простих іменних акцій, що становить 16,0016% голосуючих акцій Товариства.

 

3. Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в повідомленні.

Директор ПАТ «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР»                              Приц М.Є.

                                                                                                                                         14.11.2013

ProEmitent.INFO