Приватне акціонерне товариство "Комунікаційний Фондовий Центр"


logo
 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  2012р. 18.09.2012 зміна складу посадових осіб


Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» (далі–Товариство) від 14.09.2012р. прийнято рішення: 1. Звільнити Разгонова Сергія Адамовича, на підставі заяви від 03.09.2012р. за власним бажанням, з посади директора Товариства 14.09.2012 року та розірвати трудовий договір, укладений з Разгоновим С.А. Посаду директора Товариства займав з 16.11.2011р. Разгонов С.А. не має непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності, акціями в статутному капіталі емітента не володіє. Разгонов С.А. не надав згоди на розкриття паспортних даних. 2. З 17.09.2012 року призначити Прица Максима Євгенійовича безстроково директором Товариства, на підставі його заяви від 14.09.2012 року. Протягом своєї діяльності обіймав посади спеціаліста конструкторського сектору юридично -консультаційного відділу, спеціаліста аналітика по дослідженню товарного ринку, бухгалтером обліково-аналітичного відділу, інженера з програмного забезпечення комп’ютерів відділу експлуатації операційного дня банку, фахівця 1 категорії сектору експлуатації системи "банк-Клієнт", начальника відділу електронної пошти і електронного документообігу, начальника відділу програмного забезпечення, начальника відділу інформаційних систем, начальника відділу експертизи баз данних, системного адміністратора, керівника проектів. Приц М.Є. не має непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності, акціями в статутному капіталі емітента не володіє. Приц М.Є. не надав згоди на розкриття паспортних даних.

ProEmitent.INFO