Приватне акціонерне товариство "Комунікаційний Фондовий Центр"


logo
 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  2011 рік 04.04.2011


Зміна до Особливої інформації
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 37006207
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Комунікаційний фондовий центр"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ "КФЦ"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:  
Поштовий індекс: 49000
Область: Дніпропетровська
Район: Бабушкінський
Населений пункт: місто Дніпропетровськ
Вулиця: Леніна
Будинок: 30
Корпус:  
Офіс / квартира:  
Міжміський код та телефон емітента: 0563739591
Номер факсу емітента:  
Веб-сайт емітента:  
Найменування дії, щодо якої розкривається інформація: Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
Дата виникнення особливої інформації, щодо якої розкривається зміна (день, місяць, рік): 04.04.2011

 

Інформація про зміни, що вносяться до Особливої інформації

 

      У тексті особливої інформації виявлена помилка. У тексті зазначено :"Відповідно до Протоколу засідання позачергових Загальних зборів акціонерів ...", а треба: "Відповідно до Протоколу засідання чергових Загальних зборів акціонерів ..."

 

Нова редакція повідомлення

 

      Відповідно до Протоколу засідання чергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» (далі–Товариство) (Протокол б/н від 04.04.2011 р.) для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства та у зв’язку із невеликою кількістю акціонерів:
      1. з 04.04.2011 р. обрано на посаду Ревізора строком на три роки Чернобровську Кароліну Миколаївну (паспорт серія АЕ № 020341 виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 16.01.1996 року), яка зареєстрована за адресою: м. Дніпропетровськ, Запорізьке шосе, 56/349), протягом своєї діяльності обіймала посади: бухгалтера, головного бухгалтера. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, акціями Товариства не володіє.

 

Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

з/п
Дата
прийняття
рішення
Назва
уповноваженого
органу
емітента,
який
прийняв
рішення
Зміни
(призначено,
звільнено
або відсторонено)
Посада* Строк,
на який особу
призначено
(обрано)
або строк,
протягом
якого особа
обіймала
посаду (роки)
Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані
фізичної особи
(серія, номер,
дата видачі,
орган, який видав)**
Володіє
часткою в
статутному капіталі
емітента
(відсотки)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 04.04.2011 Загальні збори Призначено Ревізор 3 Чернобровська Кароліна Миколаївна АЕ №020341 виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 16.01.1996р. -

 

Інформація про осіб, що підписують документ
     
Зазначена нижче особа підтверджує достовірність відомостей, що містяться у зміні до особливої інформації
Посада керівника емітента Директор
Прізвище, ім`я, по батькові керівника емітента Іванько Артем Миколайович
Особлива інформація
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 37006207
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Комунікаційний фондовий центр"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ "КФЦ"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:  
Поштовий індекс: 49000
Область: Дніпропетровська
Район: Бабушкінський
Населений пункт: місто Дніпропетровськ
Вулиця: Леніна
Будинок: 30
Корпус:  
Офіс / квартира:  
Міжміський код та телефон емітента: 0563739591
Номер факсу емітента:  
Веб-сайт емітента:  
Найменування дії, щодо якої розкривається інформація: Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, рік): 04.04.2011

 

      Відповідно до Протоколу засідання позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» (далі–Товариство) (Протокол б/н від 04.04.2011 р.) для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства та у зв’язку із невеликою кількістю акціонерів:
      1. з 04.04.2011 р. обрано на посаду Ревізора строком на три роки Чернобровську Кароліну Миколаївну (паспорт серія АЕ № 020341 виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 16.01.1996 року), яка зареєстрована за адресою: м. Дніпропетровськ, Запорізьке шосе, 56/349), протягом своєї діяльності обіймала посади: бухгалтера, головного бухгалтера. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, акціями Товариства не володіє.

 

Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

з/п
Дата
прийняття
рішення
Назва
уповноваженого
органу
емітента,
який
прийняв
рішення
Зміни
(призначено,
звільнено
або відсторонено)
Посада* Строк,
на який особу
призначено
(обрано)
або строк,
протягом
якого особа
обіймала
посаду (роки)
Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані
фізичної особи
(серія, номер,
дата видачі,
орган, який видав)**
Володіє
часткою в
статутному капіталі
емітента
(відсотки)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 04.04.2011 Загальні збори Призначено Ревізор 3 Чернобровська Кароліна Миколаївна АЕ №020341 виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 16.01.1996 -

 

Інформація про осіб, що підписують документ
     
Зазначена нижче особа підтверджує достовірність відомостей, що містяться в особливій інформації
Посада керівника емітента Директор
Прізвище, ім`я, по батькові керівника емітента Іванько Артем Миколайович
ProEmitent.INFO