Приватне акціонерне товариство "Комунікаційний Фондовий Центр"


logo
 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  2012 рік 10% 09.02.2012р.


Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР», організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 37006207; місцезнаходження емітента: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд.30; міжміський код, телефон та факс емітента: (056)373-95-91; електронна поштова адреса: PAT_KFC@kfc.in.ua; веб-сайт емітента www.csk.kfc.in.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: kfc.proemitent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

                                                                      2. Текст повідомлення

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» (далі – Товариство) повідомляє, що 08.02.2012р. від депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України», (ліцензія АВ № 581322 від 19.09.2006 р.) був отриманий зведений обліковий реєстр власників цінних паперів Товариства, відповідно до якого відбулися наступні зміни власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства Публічного акціонерного товариства «Дом-Інвест» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код ЄДРПОУ 34497042) становив 55,6429% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних акцій, розмір частки ПАТ «Дом-Інвест» складає 4 650 255 195 (чотири мільярди шістсот п’ятдесят мільйонів двісті п’ятдесят п’ять тисяч сто дев’яносто п’ять) штук простих іменних акцій, що складає 93,0051% голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства Публічного акціонерного товариства «Хіммет» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, буд. 40Б, блок 1, код ЄДРПОУ 33473408) становив 14,3349% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням відчужених акцій, розмір частки ПАТ «Хіммет» складає 0% голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства Публічного акціонерного товариства «Тера-Інвест» (49000,                                         м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код ЄДРПОУ 34497058) становив 16,0279% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням відчужених акцій, розмір частки ПАТ «Тера-Інвест» складає 0% голосуючих акцій Товариства.

3. Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в повідомленні.

Директор ПАТ «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР»                              Разгонов С.А.

                                                                                                                                         09.02.2012

 

Своєчасну повну оплату гарантуємо

 

Директор

ПАТ «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР»

 

 

______________

(підпис)

 

 

 

С.А. Разгонов

 

ProEmitent.INFO