Приватне акціонерне товариство "Комунікаційний Фондовий Центр"


logo
 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  2011рік 15.11.2011р. зміна складу посадових осіб


Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» від 15.11.2011р. (далі–Товариство):

1. З 15.11.2011 року, на підставі заяви від 02.11.2011 р., з Іванько Артема Миколайовича знято обов’язки Директора Товариства у зв’язку із переведенням на посаду начальника Центру сертифікації ключів. Посаду директора Товариства займав з 13.10.2010р. Іванько А.М. не має непогашеної судимості  за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності, акціями в статутному капіталі емітента не володіє. Іванько А.М.  не надав згоди на розкриття паспортних даних.

2. З 16.11.2011р. на підставі заяви від 15.11.2011р. Разгонова Сергія Адамовича  призначено (безстроково) на посаду Директора Товариства. Разгонов С.А. не має непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності, акціями в статутному капіталі емітента не володіє.  Разгонов С.А. не надав згоди на розкриття паспортних даних.
ProEmitent.INFO