Приватне акціонерне товариство "Комунікаційний Фондовий Центр"


logo
 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  2011 рік 10% 12.10.2011


ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» (далі – Товариство) повідомляє, що 12.10.2011 р. від депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України», (ліцензія АВ № 581322 від 19.09.2006 р.) був отриманий зведений обліковий реєстр власників цінних паперів Товариства, відповідно до якого відбулися наступні зміни власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.

Пакет власника акцій Товариства Публічного акціонерного товариства «Дом-Інвест» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код ЄДРПОУ 34497042) становив 58,6026% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням відчужених акцій, розмір частки ПАТ «Дом-Інвест» складає 2 782 147 295 (два мільярди сімсот вісімдесят два мільйони сто сорок сім тисяч двісті дев’яносто п’ять) штук простих іменних акцій, що складає 55,6429% голосуючих акцій Товариства.

Пакет власника акцій Товариства Публічного акціонерного товариства «Хіммет» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, буд. 40Б, код ЄДРПОУ 33473408) становив 10,0349% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних акцій, розмір частки ПАТ «Хіммет» складає 716 743 355 (сімсот шітстнадцять мільйонів сімсот сорок три тисячі триста п‘ятдесят п’ять) штук простих іменних акцій, що становить 14,3349% голосуючих акцій Товариства.

ProEmitent.INFO