Приватне акціонерне товариство "Комунікаційний Фондовий Центр"


logo
 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  2010 рік 10% 23.12.2010


ПАТ "КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР" (далі – Товариство) повідомляє, що 23.12.2010 р. від депозитарію ВАТ «Національний депозитарій України», який здійснює ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства (ліцензія АВ № 189650 від 19.09.2006 р.) було отримано повідомлення про внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів Товариства. Пакет власника акцій ПАТ "ДОМ-ІНВЕСТ" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30) зменшився на 234 172 604 штуки голосуючих акцій. З урахуванням змін, розмір частки ПАТ "ДОМ-ІНВЕСТ" складає 0 % статутного капіталу Товариства. Пакет власника акцій ПрАТ "ЮНІВЕРСАЛ СЕКЬЮРІТІЗ" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30) збільшився з 50,00 % статутного капіталу Товариства (250 000 000 штук голосуючих акцій) до 97,1120 % статутного капіталу Товариства (485 560 000 штук голосуючих акцій). Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Іванько Артем Миколайович
ProEmitent.INFO