Приватне акціонерне товариство "Комунікаційний Фондовий Центр"


logo
 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  2010 рік 10% 25.11.2010


ПАТ "КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР" (далі – Товариство) повідомляє, що 25.11.2010 р. від депозитарію ВАТ «Національний депозитарій України», який здійснює ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства (ліцензія АВ № 189650 від 19.09.2006 р.) було отримано повідомлення про внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів Товариства. Пакет власника акцій ПАТ "ДОМ-ІНВЕСТ" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30) зменшився на 2 500 000 штук голосуючих акцій. З урахуванням змін, розмір частки ПАТ "ДОМ-ІНВЕСТ" складає 46,8345 % статутного капіталу Товариства (234 172 604 штуки голосуючих акцій). Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Іванько Артем Миколайович
ProEmitent.INFO