Приватне акціонерне товариство "Комунікаційний Фондовий Центр"


logo
 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  2010 рік Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 12.10.2010


Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» (далі–Товариство) (Протокол б/н від 12.10.2010 р.):
1. З 12.10.2010 року, на підставі заяви від 12.10.2010 р., відкликано з посади Директора Товариства Назарова Андрія Анатолійовича. Вказану посаду займав з 25.03.2010 р. Назаров А.А. не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, акціями в статутному капіталі емітента не володіє. Назаров А.А. не надав згоди на розкриття паспортних даних.
2. З 13.10.2010 р. призначено (безстроково) на посаду Директора (за переведенням, основне місце роботи) Іванько Артема Миколайовича. Протягом своєї діяльності обіймав посади: спеціаліста по організації захисту інформації банківських технологій; начальника служби інформаційної безпеки, адміністратора реєстрації центру сертифікації ключів, керівника служби захисту інформації центру сертифікації ключів. Іванько А.М. не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, акціями в статутному капіталі емітента не володіє. Іванько А.М. не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Іванько Артем Миколайович
ProEmitent.INFO