Приватне акціонерне товариство "Комунікаційний Фондовий Центр"


logo
 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  28.02.19 Інф-ція про загальну кіл-ть акцій та голосуючих акцій на 22.02.2019


                                                                                      ІНФОРМАЦІЯ

ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ

станом на 22.02.2019 р.

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» (далі за текстом - Товариство), відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє, що станом на 22.02.2019 р. (на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, що призначені на 08.04.2019 р.) загальна кількість акцій Товариства складає: 5 000 000 000 (п’ять мільярдів) штук простих іменних акцій та загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає: 4 987 660 101 (чотири мільярди дев’ятсот вісімдесят сім мільйонів шістсот шістдесят тисяч сто одна) штука.

 

 Директор ПрАТ «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР»   В.Г. Середа

ProEmitent.INFO