Приватне акціонерне товариство "Комунікаційний Фондовий Центр"


logo
 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  16.03.18 Інф-ція про заг-ну кіл-ть акцій та голосуючих акцій станом на 23.02.18


 ІНФОРМАЦІЯ

ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ

СТАНОМ НА 23.02.2018 Р.

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» (далі за текстом - Товариство), відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє, що станом на 23.02.2018 р. (на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, що призначені на 18.04.2018 р.) загальна кількість акцій Товариства складає: 5 000 000 000 (п’ять мільярдів) штук простих іменних акцій та загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає: 4 987 660 244 (чотири мільярди дев’ятсот вісімдесят сім мільйонів шістсот шістдесят тисяч двісті сорок чотири) штуки.

 

 Директор ПАТ «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР»   В.Г. Середа

ProEmitent.INFO