Приватне акціонерне товариство "Комунікаційний Фондовий Центр"


logo
 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Інформація про підприємство


   
Cкорочена назва: ПрАТ "КФЦ"
ЄДРПОУ: 37006207
Юридична адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 30
Зареєстрований: Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради, 25.03.2010
КОАТУУ: 1210136600 (БАБУШКІНСЬКИЙ р-н)
Діяльність: 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-узлах і пов’язана з ними діяльність
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
58.29 Видання іншого програмного забезпечення
62.01 Комп’ютерне програмування
62.02 Консультування з питань інформатизації
62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем
Керівник: Середа Володимир Григорович, Директор , тел.: 0563739591
Контактний телефон: 0563739591
Електронна поштова адреса: PAT_KFC@kfc.in.ua
Проспект емісії акцій не розміщено оскільки рішення про емісію акцій оформлювалось рішенням загальних зборів.

Положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства у ПАТ "КФЦ" не затверджувались, оскільки затвердження таких документів не є обов’язковим відповідно до законодавства.

Положення про філії та представництва відсутні, оскільки ПАТ "КФЦ" не має філій та представництв.

Принципи (кодекс) корпоративного управління у ПАТ "КФЦ" не затверджувався, оскільки
затвердження такого документу не є обов’язковим відповідно до законодавства.
 
Повідомлення про зміни в порядку денному не розміщувалось, оскільки таких рішень не приймалось.

Повідомленя про можливість реалізації акціонерами переважного права у процесі приватного розміщення акцій при додатковій емісії відсутнє, відповідне рішення не приймалось.

Рішення про припинення акціонерного товариства не приймалось.

Акції емітента існують у бездокументарній формі, тому повідомлення про дематеріалізацію не розміщене.

Звіти управителя іпотечним покриттям відсутні, тому що ПАТ "КФЦ" не є управителем.
ProEmitent.INFO